Algemene Voorwaarden Trendy Design-Beton “Tafel-op-maat”

Door het bestellen van een Tafel-op-maat via onze website www.floorsupply.eu, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vindt u hieronder.

1. Prijzen
Alle tafels worden door ons zelf vervaardigd. De prijs van een tafel is afhankelijk van de door u (koper) samengestelde tafel. Voor de gevolgen van eventuele typfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Floorsupply Nederland behoudt zich het recht voor eventueel prijzen te wijzigen.

2. Betaling

  • Betaling van het totale factuurbedrag geschiedt via iDeal. Als u heeft betaald ontvangt u per email de orderbevestiging en de bijbehorende factuur.
  • Een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag is ook een mogelijkheid, als u hier voor kiest ontvangt u een orderbevestiging per email. Tevens ontvangt u binnen 1 werkdag de aanbetalingsfactuur van 30% van het totaalbedrag. Deze factuur dient u over te maken op de vermelde bankrekening op de factuur. Zodra wij de betaling hebben ontvangen bevestigd u de bestelling definitief en verplicht u zich tot afname. We starten dan met de productie van uw tafel. Het restbedrag (70% van het totaalbedrag) dient bij aflevering voldaan te worden. U kunt bij ons pinnen of u kunt contant betalen. De eindfactuur (70% van het totaalbedrag) ontvangt u per email in de week voor de dag van levering.

3. Levertijden en levering
Zodra wij uw opdracht/ (aan)betaling hebben ontvangen starten wij met de productie van uw tafel-op-maat. De levertijd ligt ongeveer tussen de 2-4 weken. Mocht het onverhoopt langer duren dan 4 weken dan laten wij dit tijdig weten. Zodra uw tafel gereed is nemen wij contact met u op om een afleverdatum in te plannen. Wij leveren en monteren de tafel kosteloos bij u. Dit doen wij in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). Indien u in een appartement zonder lift woont dient u zorg te dragen voor een bouwlift. Indien er bijzondere obstakels zijn bij uw woning of in de omgeving van uw woning, dan vernemen wij dit graag vooraf. Indien u niet thuis bent op het afgesproken moment van aflevering zullen de extra kosten die Floorsupply Nederland hiervoor moet maken aan u worden doorbelast.

4. Annulering
De levering van het product dient 60 werkdagen na uw bestelling plaats te vinden. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als er met u een andere levertijd overeengekomen is. Na de (aan)betaling van uw bestelling is annulering niet meer mogelijk. De zichttermijn vervalt, dit omdat het maatwerk is. De tafel-op-maat wordt speciaal voor u gemaakt volgens uw wensen.

5. Garantievoorwaarden
De productgarantie is standaard 2 jaar. Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Floorsupply Nederland waarborgt dat de tafel-op-maat in overeenstemming is met hetgeen besteld is. Floorsupply Nederland verklaart dat de tafel-op-maat strookt met hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen.

Garantie is niet van toepassing voor:

  • Kleine kleurafwijkingen.
  • Beeld van tekening in het oppervlak (deze is variabel doordat het oppervlak handmatig wordt aangebracht in meerdere lagen).
  • De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de tafel goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen (gebruik viltjes en voorkom langdurige natheid op de tafel) of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.
  • Normale slijtage.
  • Afwijkingen aan de tafel-op-maat betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Klachten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

6. Privacy
Uw persoonsgegevens zijn bij het doen van uw bestelling opgenomen in het klantenbestand van Floorsupply Nederland. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Wij stellen persoonlijke gegevens nooit beschikbaar aan derden. (zie ook onze privacyverklaring)

7. Adreswijzigingen
Wanneer u van huisadres verandert door verhuizing, dient u Floorsupply Nederland hiervan op de hoogte brengen als u een bestelling bij ons heeft geplaatst die wij nog moeten uitleveren. U blijft aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het adres dat bij ons bekend is worden afgeleverd.

8. Auteursrechten
Alle auteursrechten en fotomaterialen die gebruikt worden op www.floorsupply.eu komen alle toe aan Floorsupply Nederland. Het zonder toestemming van Floorsupply Nederland gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen zo nodig juridische stappen worden ondernomen.

9. Kleurgebruik
Op het scherm kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. De kleurechtheid van de producten op de website zijn afhankelijk van de instellingen van uw monitor en grafische kaart. Er zijn daarom geen rechten te ontlenen aan de weergegeven kleuren op de website. U kunt altijd gratis kleurmonsters aanvragen zodat u ze in het echt kunt zien.

10. Afmetingen
U bent zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde afmetingen bij het bestellen van de tafel-op-maat. Als de tafel-op-maat aan deze afmetingen voldoet bij oplevering, kunt u hier geen rechten meer aan ontlenen, u bent dan verplicht het meubelstuk af te nemen.

11. Krasgevoeligheid
De afwerking van de tafel wordt gedaan met een hoogwaardige kunststof lak. Het product is niet krasbestendig en kan na verloop van tijd krassen vertonen. Dit zal echter bij goed onderhoud en bij normale omgang met de tafel minimaal zijn. Voorkom puntbelasting en plaats bescherming onder scherpe voorwerpen. Bescherm hete voorwerpen (bijvoorbeeld een pan) met een onderzetter.